Algemene Ledenvergadering en Themamiddag bosbrandpreventie

Publicatiedatum: 16 mei 2019

Op  woensdag 12 juni 2019 is er weer een Algemene Ledenvergadering van Bosgroep Midden Nederland. Die dag willen we graag benutten om u te informeren over het thema brandveiligheid / bosbrandpreventie. We hebben een aantal sprekers uitgenodigd die u zullen informeren over bossen en brandrisico, bosbrandverzekeringen en het inrichten van brandwerende zones in een bos. Die zogenaamde boscompartimentering komt in een aansluitende veldexcursie aan de orde. Na een borrel met broodmaaltijd sluiten we de dag af met de ledenvergadering.

Programma 12 juni

 • 14.30 – 15.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
 • 15.00 – 16.00 uur: Presentaties:
  – ‘Gebiedsgerichte aanpak natuurbranden’ door  Klaas Noorland (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland)
  – ‘Nut en noodzaak van een bosbrandverzekering’ door Gerard Koopmans (Bosgroep Midden Nederland)
  – ‘Inrichten van brandwerende zones in het gemeentebos van Epe’ door beheerder Rob Philipsen (Gemeente Epe)
 • 16.00 – 17.30 uur: Boswandeling met veldexcursie: Boscompartimentering
 • 17.30 – 18.30 uur: Borrel en broodmaaltijd
 • 18.30 – 20.00 uur: Algemene Ledenvergadering Bosgroep Midden Nederland

Locatie
Fletcher Hotel Restaurant Epe-Zwolle
Dellenweg 115
8161 PW Epe
tel. 0578 – 612 814

Aanmelden

Bent u bij de ledenvergadering aanwezig? Dan ontvangen wij uw aanmelding graag uiterlijk 3 juni via e-mail middennederland@bosgroepen.nl of via telefoon 0318 672 626. We horen ook graag of u de gehele middag en avond aanwezig bent, of bijvoorbeeld alleen bij de ledenvergadering. Na aanmelding sturen wij u de stukken voor de ALV rond 5 juni  toe.

Jaarverslag 2018

Het Jaarverslag 2018 kunt u nu alvast downloaden en inzien via onze website.

labels: , , ,

gerelateerd