Algemene Ledenvergadering: 20 november 2018

Publicatiedatum: 16 oktober 2018

Op dinsdag 20 november is er weer een Algemene Ledenvergadering van Bosgroep Midden Nederland.
Deze keer start de bijeenkomst met de ALV (alleen voor leden), gevolgd door een speciale themabijeenkomst over klimaatadaptatie, waar ook andere genodigden aanwezig zijn.
Afsluitend is er een borrel, waarbij directeur Rino Jans officieel afscheid neemt van de Bosgroepen.

De conceptagenda van de ALV van 20 november kunt u hier downloaden.

Opvolging Rino Jans
In de agenda staat de voordracht van een nieuwe directeur onder voorbehoud. De procedure daarvoor is in volle gang.
Omdat de heer Jans per 1 november vertrekt en er dan nog geen opvolger is, heeft de Raad van Toezicht aan de heer Gerard Koopmans gevraagd om deze functie zolang waar te nemen. Hij zal dat doen op basis van een volmacht, waarmee hij de Bosgroep in rechte kan vertegenwoordigen conform artikel 8 lid 4 van de statuten.

Het middagprogramma op 20 november is als volgt:

  • 12:30 Ontvangst met koffie en thee
  • 13:00 Algemene ledenvergadering
  • 14:30 Pauze
  • 15:00 Minisymposium Klimaatadaptatie
    – Jan den Ouden (WUR) over toekomstbestendige boomsoorten en klimaatverandering
    – Arno Willems (Kroondomein Het Loo) over lange-termijn aanpassingen in bosbeheer bij klimaatverandering
    – Leon van den Berg (Bosgroep Zuid Nederland) over bodem, mineralen en klimaat
  • 17:00 Afscheidsreceptie Rino Jans
  • 19:00 Einde

Locatie ALV:
Landgoed Anderstein, Woudenbergseweg 13, 3953 ME Maarsbergen.

U kunt zich nog aanmelden voor de ALV (uiterlijk 13 november) via middennederland@bosgroepen.nl of tel. 0318-672626.
Na aanmelding krijgt u de vergaderstukken toegestuurd.

Alle leden van Bosgroep Midden Nederland hebben de uitnodiging voor en de conceptagenda van de ALV ook per e-mail of post ontvangen.

 

labels: , , , ,

gerelateerd