Bosgroepen supporter Deltaplan biodiversiteitsherstel; natuurverlies ombuigen naar herstel!

Publicatiedatum: 31 maart 2020

De afname van de rijkdom aan dieren en planten gaat snel; zowel zichtbaar als onzichtbaar. De impact boven de grond, in de bodem én onder het wateroppervlakte is enorm. Flora en fauna hebben het moeilijk, soorten verdwijnen en onze leefomgeving staat onder druk. Dat vraagt om actie, waarbij we natuurverlies om moeten zien te buigen naar natuurherstel. En dat is precies de ambitie van het  Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Een ambitie die goed aansluit bij de visie en werkwijze van de Bosgroepen. Vandaar dat we ons graag als supporter aansluiten bij dit initiatief.

Streven naar de juiste balans

Zwarte specht, fotograaf birdphoto.nl

Het herstellen van de biodiversiteit loopt als een rode draad door het werk van de Bosgroepen heen. Dat zie je terug in de duurzame wijze waarop we samen met onze leden de bos- en natuurgebieden beheren, herstellen en ontwikkelen. Zowel in het dagelijkse beheer als via de meest uiteenlopende (herstel)projecten.

Ons doel is de bossen en natuurgebieden weerbaarder en zo toekomstbestendig te maken. Zo creëren we kansen voor de flora en fauna en daarmee een herstel van het totale ecosysteem, waardoor de biodiversiteit kan toenemen. Want een ecosysteem dat in balans is, gedijt op alle fronten het beste.

Supporter Deltaplan Biodiversiteitsherstel

De biodiversiteit helpen herstellen, vraagt om een systeemverandering die we met zijn allen moeten realiseren; van terreinbeheerders tot particulieren, van onderzoekers tot boeren, burgers en overheden. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zet zich in voor een Nederland waar mensen én natuur zich kunnen ontplooien. Zodat Nederland een voorbeeld kan worden van een dichtbevolkte delta waar biodiversiteit en economische ontwikkeling samengaan.

Het ombuigen van biodiversiteitsverlies naar biodiversiteitsherstel in Nederland betekent echter wel ‘werk aan de winkel’. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel wil daar hard aan werken, samen met haar partners en supporters. Lees meer over de ambities van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel in deze samenvatting.

Hoe de Bosgroepen bouwen aan een betere biodiversiteit

Samen met onze leden zetten de Bosgroepen zorgvuldig in op een duurzaam biodiversiteitsherstel via talloze projecten, beheerwerkzaamheden en (herstel)maatregelen. Zo werken we samen hard aan het realiseren van robuustere ecosystemen en toekomstbestendige, vitale bossen en natuurgebieden. Ook het aspect ‘onderzoek’ is verankerd in onze werkwijze. Denk bijvoorbeeld aan het begrijpen hoe systemen functioneren via een LESA om zo de kansen voor het herstel van de biodiversiteit optimaal in beeld te brengen. Zo vergroten we onze kennis en ervaring die we vervolgens in kunnen zetten bij de realisatie van uiteenlopende beheer- en herstelmaatregelen en waardevolle projecten. Van regulier beheer tot het herstel en de ontwikkeling van bos en natuurgebieden. Van vennen tot heidegebieden en van bossen tot beekdalen.

Foto Jan Seynaeve

Voorbeeldprojecten

Een mooi voorbeeld is het project eco2eco, dat wil laten zien dat ecologie en economie prima hand in hand kunnen gaan in het bos. En dat betekent kansen voor de biodiversiteit in onze bossen!
Ook in projecten zoals POP3, Biodiversiteit en leefgebieden,  Revitalisering laag-productief bosMaatregelen tegen erosie in bijzonder bronnenbosReddingsoperatie bedreigd knikkend nagelkruidNatuurschoon NietapLevendige bossen en de Herstelmaatregelen brongebied Mosbeek, speelt biodiversiteitsherstel een belangrijke rol.

‘Hoe meer biodiversiteit, hoe zekerder het leven op aarde’

Het streven naar een optimale biodiversiteit is belangrijk voor alles en iedereen. Het Het Wereld Natuur Fonds  verwoordde het mooi: ‘Hoe meer biodiversiteit, hoe zekerder al het leven op aarde is. Ook dat van ons als mens’.

Kijk maar eens naar onderstaand filmpje dat het WWF wereldwijd deelt over het belang van biodiversiteit!

Headerfoto: Jaap Bouwman

labels:

gerelateerd