17 juni: Algemene Ledenvergadering en themadiscussie ‘Het belang van de bodem’

Publicatiedatum: 25 mei 2021

Op 17 juni vindt de ALV van Bosgroep Midden Nederland plaats, van 14.00 tot 17.00 uur. De vergadering is, helaas en hopelijk voor het laatst, online via Zoom.

Op de agenda staan onder meer de Jaarrekening 2020, het nieuwe RvT-reglement, een aangepast sturingsmodel voor de Unie van Bosgroepen en de benoeming van nieuwe RvT-leden en een nieuwe voorzitter.

We sluiten de vergadering af met een themapresentatie en -discussie over bodem. Dr. Harm Smeenge van de Bosgroep vertelt over het recente bosbodemonderzoek. In een lijn van de Veluwe via de IJsselvallei tot in de Achterhoek onderzochten we de bodem onder bossen. We haalden monsters uit de huidige bodem, maar ook onder oude houtwallen, zodat we heden en verleden met elkaar konden vergelijken.

Vervolgens presenteren we de nieuwe Beslisboom steenmeel, die grondeigenaren helpt bij besluiten over bodemverbetering in het beheer.

Leden ontvangen binnenkort een formele uitnodiging voor deze ALV.
Na aanmelding ontvangt u de vergaderstukken en de (Zoom)link en toegangscode.

labels: ,

gerelateerd