Boseigenaren en btw: wat is nieuw?

14 februari 2018

In december informeerden wij u kort over de afschaffing van de Landbouwregeling en de gevolgen daarvan voor leden van de Bosgroep. Leden die regelmatig hout verkopen (ook als dat eenmaal per vijf jaar is) en jaarlijks kosten maken voor het bos, zijn vanaf 1-1-2018 ondernemer voor de btw. Dit betekent dat ze aangifte moeten doen voor de btw en een btw-administratie moeten bijhouden. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst van de VBNE zijn vragen gesteld die specifiek betrekking hebben op diensten van de Bosgroep. Daarom informeren wij u graag nader.

Gewijzigd: 2 maart 2018

Btw-ondernemerschap

Als btw-ondernemer hoeft u zich niet bij de KvK in te schrijven. Als u per jaar minder dan € 1.883,- btw bent verschuldigd (na aftrek van voorbelasting) en u voert het bedrijf als natuurlijk persoon (dus niet als rechtspersoon) dan komt u in aanmerking voor de Kleineondernemersregeling en kan de verschuldigde btw worden kwijtgescholden. Dit kunt u aanvragen via de aangifte. Bent u structureel (jaar op jaar) minder dan € 1.345,- btw verschuldigd dan kunt u via een brief aan de Belastingdienst verzoeken om ontheffing van de administratieve verplichtingen, inclusief het doen van aangifte.

Houtverkoop via de Bosgroep

Als u hout verkoopt via de Bosgroep dan verandert daarin administratief heel weinig. U ontvangt nog steeds een creditfactuur van de Bosgroep voor het verkochte hout. Alleen staat daar 6% btw op in plaats van het landbouwforfait van 5,71%. U hoeft niet zelf een factuur te sturen. U dient wel de creditfactuur in uw btw-administratie op te nemen en de ontvangen btw (6%) af te dragen aan de Belastingdienst. U ontvangt daarnaast de gebruikelijke factuur van de Bosgroep voor het organiseren van de houtverkoop, inclusief 21% btw. Deze betaalde btw (de voorbelasting) kunt u terugvragen aan de Belastingdienst. Ook deze factuur dient u in uw btw-administratie op te nemen.

Projectsubsidie via de Bosgroep

Veel leden van de Bosgroep waren tot 1-1-2018 niet btw-plichtig. In het geval van projectsubsidie (bijvoorbeeld voor het snoeien van een laan) kon de Bosgroep subsidie aanvragen inclusief btw. De Bosgroep factureerde aan het eind de projectkosten aan het lid immers inclusief btw en het lid kon deze niet terugvragen aan de Belastingdienst. Niet-verrekenbare btw is daarom subsidiabel. Vanaf nu zal de Bosgroep subsidie aanvragen zonder btw (tenzij duidelijk is dat het lid niet btw-plichtig is). De projectkosten worden nog steeds gefactureerd inclusief btw, maar het lid kan deze betaalde btw wel terugvragen aan de Belastingdienst. Per saldo is het financiële eindresultaat hetzelfde. De eigen bijdrage aan een gesubsidieerd project verandert niet.

Subsidie Natuur en Landschap via de Bosgroep

De Bosgroep moet nog steeds over alle werkzaamheden voor leden 21% btw rekenen, ook voor het aanvragen van Subsidie Natuur en Landschap (SNL). Deze btw kunnen de leden vanaf nu dus terugvragen aan de Belastingdienst. De SNL-subsidie zelf bevat geen btw en die kan het lid dus ook niet afdragen.

In het verslag van de voorlichtingsbijeenkomst van de VBNE vindt u nog meer details en antwoorden op vragen.

Btw bij oninbare vorderingen

Onze accountant Baskuul wees ons begin maart op een andere wijziging, namelijk in de manier waarop u btw op oninbare vorderingen mag verrekenen. Vanaf belastingjaar 2018 moet u dit terugvorderen via vraag 1A (bij 21% btw) of 1B (bij 6% BTW) van de btw-aangifte (en niet langer via vraag 5). Neem bij vragen contact op met uw eigen adviseur of zoek contact met Baskuul via info@Baskuul.nl.

labels: ,

gerelateerd