Participatie

Tegenwoordig is er meer en meer aandacht voor de maatschappelijke waarden van bossen. Een boseigenaar vindt het vaak belangrijk om draagvlak te creëren in de naaste omgeving voor zijn bos, natuur en het beheer hiervan. Dit geldt in toenemende mate voor gemeenten. Het beheer van bos en natuur biedt zeker vaak mogelijkheden om én een maatschappelijke bijdrage te leveren én hierdoor een kostenbesparing te realiseren dan wel een hogere kwaliteit in het beheer te creëren. Dit kan onder andere door het betrekken van vrijwilligers in het beheer, door de inzet van werkvoorzieningsschappen of door het inzetten van mensen met een beperking, bijvoorbeeld door samen te werken met een zorginstelling in de buurt. De aankomende Participatiewet is voor gemeenten een extra aanleiding. Het is dan o.a. van belang om te weten welke werkzaamheden geschikt zijn om te worden uitgevoerd door bijvoorbeeld mensen met een beperking of groepen vrijwilligers. De Bosgroepen kunnen u hierin adviseren.

labels: ,