Gedragscodes & Inventarisaties

Bij het uitvoeren van beheer krijgt u vaak te maken met de Wet natuurbescherming. Er geldt een zorgplicht voor alle flora en fauna. Toch betekent dit niet dat werken in het bos of in natuurgebieden per definitie onmogelijk is. Sectorbreed zijn er daarom twee gedragscodes opgesteld, de Gedragscode Soortenbescherming Bosbeheer en de Gedragscode Natuurbeheer. Door deze gedragscodes te hanteren wordt er gewerkt in lijn met de wet en is er toch veel mogelijk .

De Bosgroepen werken altijd volgens de geldende Gedragscode Soortenbescherming Bosbeheer en de Gedragscode Natuurbeheer in het kader van de Wet natuurbescherming. Wij hebben specialisten in huis die u kunnen assisteren bij het uitvoeren van de benodigde flora- en fauna-inventarisaties, die onderdeel zijn van de gedragscodes.

U leest meer over de Wet natuurbescherming en het gebruik van gedragscodes op de website van RVO.

Naast inventarisaties in het kader van de zorgplicht voor flora en fauna, voeren de Bosgroepen ook veel ecologische monitoring uit, onder andere in het kader van de subsidieregeling SNL (zie Inventarisatie & Monitoring).

labels: , ,