Klachten

Klachten over groepsdeelnemers
Indien u van mening bent dat het bosbeheer van een deelnemer aan de FSC®-groepcertificering van de Unie van Bosgroepen niet voldoet aan de Nederlandse FSC-standaard, dan kunt u daarover een klacht indienen.

U kunt uw klacht via e-mail of post sturen naar de Unie van Bosgroepen t.a.v. FSC-auditor per adres fsc@bosgroepen.nl of Postbus 8187, 6710 AD Ede. Bij een klacht dient u in ieder geval de naam van de groepsdeelnemer en/of zijn bosbezit te vermelden. Klachten worden door de Unie van Bosgroepen onderzocht. Indieners van klachten worden geïnformeerd over de bevindingen, mits een retouradres is vermeld in de klacht. De Unie van Bosgroepen gaat vertrouwelijk om met klachten en met de gegevens van indieners.

Klachten over de groepscertificering
Indien u van mening bent dat de Unie van Bosgroepen zich niet houdt aan de FSC-richtlijnen voor groepscertificering, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de certificeerder van de Unie van Bosgroepen (Control Union Certifications te Zwolle). U dient bij deze klacht het certificaatnummer van de Unie van Bosgroepen te vermelden (CU-FM/COC-011833).