Documenten voor deelnemers

De gang van zaken binnen de FSC®-groep is vastgelegd in een groepsprotocol.

Daarnaast zijn er door de jaren diverse instructies opgesteld, die als richtlijn dienen voor het omgaan met specifieke onderwerpen die binnen FSC van belang zijn.

U kunt al deze documenten hieronder downloaden. Heeft u vragen over één van deze documenten, neem dan contact op met de Unie van Bosgroepen. Het protocol en de instructies worden met enige regelmaat geactualiseerd. U vindt hier steeds de meest actuele versies. Via de FSC-nieuwsbrief brengen we deelnemers op de hoogte van wijzigingen.

FSC-documenten

Jaarverslag

Als deelnemer aan de FSC Groepcertificering dient u jaarlijks een verslag aan te leveren van de beheerwerkzaamheden die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd in uw bos en de houtoogst die is gerealiseerd. Hiervoor hanteren wij een standaard vragenlijst. Deze vragenlijst krijgt u jaarlijks digitaal toegestuurd door de groepsmanager en dient uiterlijk 1 juni ingevuld te zijn.

Training

Elk jaar organiseert de groepsmanager een training voor alle deelnemers. Deelname is vrijwillig. De training gaat over onderwerpen die actueel en relevant zijn voor u als duurzaam bosbeheerder.

Verslag FSC-training 2019 (23 en 25 april)

In 2018 ging de training over de monitoring van de bosontwikkeling door Silve en de nieuwe FSC-standaard.

Programma Training 2018
Presentatie Monitoring – Henny Schoonderwoerd (Silve)
Presentatie FSC-standaard en beheerplan – Jan Rots en Gerard Koopmans (Bosgroepen)

 

 

labels: ,