Documenten voor deelnemers

De gang van zaken binnen de FSC®-groep is vastgelegd in een groepsprotocol.

Daarnaast zijn er door de jaren diverse instructies opgesteld, die als richtlijn dienen voor het omgaan met specifieke onderwerpen die binnen FSC van belang zijn.

U kunt al deze documenten hieronder downloaden. Heeft u vragen over één van deze documenten, neem dan contact op met de Unie van Bosgroepen. Het protocol en de instructies worden met enige regelmaat geactualiseerd. U vindt hier steeds de meest actuele versies. Via de FSC-nieuwsbrief brengen we deelnemers op de hoogte van wijzigingen.

FSC-documenten

FSC-standaard Nederland

Groepscertificaat Unie van Bosgroepen (2017)

Protocol Groepcertificering Unie van Bosgroepen v2.16 (juni 2017)

Bijlage 10. Gebruik FSC-handelsmerken voor deelnemers Groepcertificering

Instructie Gebruik chemische bestrijdingsmiddelen
Instructie Ketenaansprakelijkheid
Instructie Arbeidsomstandigheden
Instructie Inventarisatie en monitoring
Instructie Flora en fauna
Instructie Evaluatie beheer- en werkplan
Instructie Belanghebbendenconsultatie
Instructie Algemeen toezicht
Interne Instructie Oogstrichtlijnen

Risicoinventarisatie-formulier
Checklist Uitvoering Boswerkzaamheden
Toelichting op risico-inventarisatie en checklist uitvoering boswerkzaamheden

Jaarverslag

Als deelnemer aan de FSC Groepcertificering dient u jaarlijks een verslag aan te leveren van de beheerwerkzaamheden die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd in uw bos en de houtoogst die is gerealiseerd. Hiervoor hanteren wij een standaard vragenlijst.

Download hier de vragenlijst die u kunt invullen voor het jaar 2016

De ingevulde vragenlijst moet elk jaar uiterlijk 15 april binnen zijn bij de Unie van Bosgroepen. Bij voorkeur ontvangen wij uw ingevulde vragenlijst en bijlagen digitaal. U kunt deze zenden naar FSC@bosgroepen.nl.

Training

Elk jaar organiseert de groepsmanager een training voor alle deelnemers. Deelname is vrijwillig. De training gaat over onderwerpen die actueel en relevant zijn voor u als duurzaam bosbeheerder.

In 2017 ging de training over de vereisten vanuit FSC t.a.v. ErBo en het telen van kwaliteitshout.

Programma Training 2017
Introductie Joyce Penninkhof
Presentatie Harald van den Akker
Presentatie Meindert Bruggemans

 

 

labels: ,