Bosverjonging & Plantsoen

Een niet onbelangrijk onderdeel in het beheer van bos is de bosverjonging. Veel beheerders en boseigenaren werken tegenwoordig met natuurlijke verjonging. De kwaliteit van natuurlijke verjonging laat nog wel eens te wensen over, soms is deze onvoldoende voor een volgende bosgeneratie. De regiobeheerders van de Bosgroepen hebben veel ervaring met het creëren van de juiste uitgangssituatie voor het slagen van natuurlijk verjonging. Ze kunnen u adviseren hoe op kostenefficiënte wijze en met zo min mogelijk ingrepen kwalitatief goede natuurlijke verjonging wordt verkregen. De juiste terreinvoorbereiding is daarbij essentieel. De Bosgroepen hebben de afgelopen decennia veel ervaring opgedaan met het stimuleren van natuurlijke verjonging. Wij zoeken daarbij steeds naar nieuwe mogelijkheden en werken met de laatste innovaties. Zo is klepelen vaak al niet meer nodig omdat de Bosgroepen tak- en tophout rendabel voor u kunnen vermarkten. Ook wordt de disc trencher op initiatief van de Bosgroepen steeds meer ingezet om op een goedkope manier natuurlijke verjonging te stimuleren na houtoogst.

Regelmatig zal het voorkomen dat u niet met natuurlijke verjonging kunt werken, omdat u niet verder wilt met de soorten die er al in uw bos aanwezig zijn of omdat de kwaliteit van de bomen onvoldoende is. Dan is aanplant van bosplantsoen een goed alternatief. Ook bij bosaanleg, verjonging van lanen of andere landschappelijke beplantingen heeft u plantsoen nodig. De Bosgroepen hebben de expertise in huis om u te adviseren bij de keuze van het juiste plantsoen, maar zorgen ook voor de inkoop van plantsoen tegen een scherpe prijs. Door tijdig de vraag naar plantsoen te inventariseren, kunnen de Bosgroepen er bovendien voor zorgen dat het plantsoen van uw keuze tijdig beschikbaar is.

Kwaliteit staat voorop

Het belangrijkste uitgangspunt bij het aankopen van plantsoen is de kwaliteit. De plantsoenspecialist van de Bosgroep onderhoudt voortdurend contact met diverse kwekers en volgt de ontwikkelingen op plantsoengebied op de voet. Hij zorgt daarbij tevens een scherpe prijs. Bij kwaliteit draait het om het genetische en het technische aspect: de herkomst van een plant moet goed zijn, maar ook wat uiterlijk betreft moet de plant voldoen aan bepaalde eisen.

De genetische kwaliteit van plantmateriaal wordt gewaarborgd door daar waar mogelijk materiaal in te kopen waarvan de herkomst vermeld is in de ‘Rassenlijst Bomen’ (zie www.rassenlijstbomen.nl). Naast reguliere bosbouwherkomsten en hybriden zijn ook de autochtone Nederlandse herkomsten opgenomen. De Rassenlijst is dus een mooi uitgangspunt voor afnemers van plantmateriaal.

Technisch dient het plantmateriaal te voldoen aan de CROW/NEN7412 norm. In deze norm zijn de minimale afmetingen en verhoudingen voor het plantsoen vastgelegd. De Bosgroep gaat verder dan deze norm alleen. Grotere partijen worden op het veld bij de kweker beoordeeld op kenmerken als spreikoppen, doorgaande spil, wortelkwaliteit, teeltwijze, enz. Op die manier zorgt de Bosgroep ervoor dat u altijd de hoogste kwaliteit plantsoen geleverd krijgt voor uw aanplant.

Plug of naaktwortelig?

In Nederland wordt nog vaak naaktwortelig plantsoen gebruikt. Het plugplantsoen is echter in opkomst. In de ons omringende landen wordt hier al langer mee gewerkt. Plugplantsoen heeft diverse voordelen:

  • Het planten gaat gemakkelijker. Als een planter deze techniek eenmaal onder de knie heeft, gaat het planten van pluggen veel efficiënter dan het planten van naaktwortelig plantsoen.
  • Het plantsoen slaat beter aan en groeit sneller door. Pluggen worden in mei geplant. Hiermee wordt de droogte die vaak in april voorkomt overgeslagen. Bovendien is mei een rustige tijd bij aannemers, dus zij hebben voldoende tijd voor uw plantklus.
  • Het opkweken in pluggen biedt de mogelijkheid om het plantsoen extra voedingsstoffen mee te geven. Hiermee krijgt het plantsoen een extra voorsprong en wordt de kans op uitval verder verkleind.

Lees meer over plugplantsoen in het nieuwsbericht dat wij hierover uitbrachten.

In bepaalde gevallen kan het nog steeds wenselijk zijn om voor naaktwortelig plantsoen te kiezen. Bijvoorbeeld als er veel onkruidconcurrentie te verwachten valt of als u bepaalde soorten wilt tussenplanten die nog niet als plug leverbaar zijn. De Bosgroep kan u van advies op maat voorzien.

 

labels: , ,