Boomveiligheid

boomveiligheid

De Bosgroep zorgt voor uw boomveiligheid

Bij de Bosgroepen kunt u terecht voor een boomveiligheidscontrole (VTA-controle) van de risicovolle bomen in uw bos. Tijdens de boomveiligheidscontrole wordt elke risicovolle boom langs opengestelde wegen en paden beoordeeld. Hierbij wordt een rapportage opgesteld met een onderhoudsadvies. Desgewenst kan de Bosgroep ook de hele uitvoering van het werk vervolgens voor u verzorgen (snoeien en vellen van de bomen). Bel of mail naar de Bosgroep of uw regiobeheerder voor meer informatie over de boomveiligheid in uw terrein.
 

VTA-controle

VTA (Visual Tree Assessment) staat voor visuele beoordeling van de boom. Bij alle Bosgroepen zijn gecertificeerde VTA-controleurs werkzaam. Zij beoordelen uw bomen vakkundig en zorgen voor het voorkomen van gevaarlijke en pijnlijke situaties. Tijdens de bomenschouw worden de risicovolle bomen visueel beoordeeld op de aanwezigheid van verzwakkingsymptomen en risicovolle situaties (takken, stand etc.). De waarnemingen worden vastgelegd in een rapport.
Wanneer een eigenaar periodiek een boomveiligheidscontrole uitvoert en de geadviseerde beheermaatregelen opvolgt, levert dit een aantal voordelen op:

  • De kwaliteit van de bomen wordt verbeterd door het snoeien van dood hout en wegnemen van hinderende takken.
  • Risico op calamiteiten en overlast voor de omgeving neemt af. U heeft minder zorgen.
  • Er wordt door de rapportage aantoonbaar voldaan aan de zorgplicht waardoor aansprakelijkheid wordt voorkomen.

 

Zorgplicht

Als een boom langs een opengestelde weg omvalt of als er een tak afbreekt dan kan deze schade veroorzaken. Aan voorbijgangers, voertuigen of gebouwen bijvoorbeeld. De eigenaar van de boom kan voor deze schade aansprakelijk worden gesteld. Degene die schade heeft geleden moet bewijzen dat dit de boomeigenaar verweten of toegerekend kan worden. Dit is het geval wanneer de eigenaar onvoldoende zorg aan de boom heeft besteed. De nadere invulling van deze zorg, de zorgplicht, bestaat uit de controle op uitwendig zichtbare gebreken en het regelmatig onderhoud aan de bomen. Bovendien moeten alle inventarisatiegegevens worden vastgelegd. Dit boomveiligheidsrapport kunt u, bij eventuele aansprakelijkheidsstelling, als bewijsstuk gebruiken. Om aansprakelijkheidsstelling te voorkomen is het raadzaam om periodiek een boomveiligheidscontrole uit te laten voeren.

labels: , ,