Bijdragen Bosgroepen op Sovon-dag goed ontvangen

1 december 2016

Voor het eerst leverden de Bosgroepen een inhoudelijke bijdrage aan de Landelijk Dag van Sovon. De zalen zaten vol met een geboeid publiek. Wij lieten deze vogelliefhebbers graag zien wat er bij het beheer van natuurterreinen komt kijken. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar!

De Sovon-dag trekt jaarlijks ruim 2.000 bezoekers, van amateur-vogelaars tot beleidsmakers. Voor het eerst verzorgden de Bosgroepen samen met Natuurmonumenten en LandschappenNL als gezamenlijke terreinbeheerders een compleet programma.

Goed informeren belangrijk

jaap-op-sovon-dagJaap Bouwman, ecoloog Unie van Bosgroepen: “Veel vogelaars zijn betrokken bij het natuurbeheer in Nederland. Het is belangrijk dat je goed uitlegt hoe je tot keuzes komt. Als je zegt: ‘ik heb een ven met oude eiken, en ik ga de eiken kappen’, dan vindt niemand dat een goed idee. Als je uitlegt dat die eiken zorgen voor verzuring en zeldzame verlandingsvegetaties verdringen, dan begrijpen mensen het wel.”

Samen met Mark Zekhuis (Landschap Overijssel) vertelde Jaap over de keuzes die natuurbeheerders voor hun kiezen krijgen. Wat goed is voor de ene soort, is niet goed voor de andere. Hoe ga je daarmee om?

Arme bossen en rijke beekdalen

De Bosgroepen verzorgden daarnaast nog twee lezingen. Leon van den Berg (Bosgroep Zuid-Nederland) vertelde over onze soortenarme, verzuurde bossen. Soorten bovenin de voedselketen, ook vogels als de sperwer, hebben te kampen met de gevolgen. Mogelijkheden voor herstel zijn niet vanzelfsprekend. Maar ze zijn er wel!

Tenslotte werd gesproken over herstel van beekdalen. Als je beekdalen wilt herstellen ten behoeve van natuur, waterbeheer en klimaatadaptatie, dan is kennis van bodem, water, flora en fauna alleen niet genoeg. Ook kennis van het (historische) landgebruik is belangrijk. Marcel Horsthuis (ecoloog Bosgroep Midden Nederland) nam Landgoed Singraven als casus onder de loep.

Lees meer over de dag op de website van Sovon >

labels: ,

gerelateerd