Bestuur Overijssel neemt poolshoogte in Springendal

26 februari 2016

Het college van gedeputeerde staten van Overijssel heeft zich dinsdag 23 februari laten bijpraten over de ontwikkelingen in het Natura 2000-gebied Springendal & Dal van de Mosbeek bij Vasse.

De natuur is de kracht van Overijssel. In en rond Natura 2000-gebieden neemt de provincie maatregelen om de natuurwaarden te herstellen en te versterken. Tegelijkertijd moet er ruimte zijn voor economische ontwikkelingen. “De maatregelen moeten zoveel mogelijk gecombineerd worden met verbetermaatregelen voor de landbouw, regionale economie en wateropgaven”, vindt het college uit Zwolle.

Bij de ontwikkelingen in het Springdal en het dal van de Mosbeek  wordt samengewerkt door een flink aantal partijen, zoals provincie, gemeenten, LTO Noord en de ondernemers in het gebied. Het dagelijks bestuur van de provincie, bestaande uit de Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten en de gedeputeerden Hester Maij, Eddy van Hijum, Monique van Haaf, Bert Boerman en Erik Lievers zijn tijdens een rondwandeling door het gebied door de betrokkenen uitgebreid geïnformeerd over de uitwerking van de plannen. Daarbij was ook het team van experts aanwezig dat de trekker is van het ‘fieldlab’ in beide gebieden, waaronder Bosgroepen-ecoloog Fons Eysink.

Bron: Tubantia.nl
Foto: Menno Reemeijer

labels: , , ,

gerelateerd