Audit door Control Union Certifications en verlenging certificaat

12 december 2017

In juni 2017 heeft onze certificeerder Control Union Certifications de vijfjaarlijkse her-audit uitgevoerd bij de Unie van Bosgroepen. Met positief resultaat: het FSC-groepscertificaat is opnieuw voor vijf jaar verlengd.

Tijdens de audit is door de auditor zowel naar het functioneren van het groepsmanagement als naar het beheer en de administratie van een aantal individuele leden gekeken. Omdat het een her-audit betrof, werden alle FSC principes en criteria getoetst. De nadruk lag hierdoor op de administratie, maar er is ook tijd genomen om het bos in te gaan. De twee weken werden afgesloten met een sessie op kantoor in Ede waarin de auditor zijn bevindingen heeft gedeeld. Er zijn tijdens de audit slechts een paar tekortkomingen vastgesteld die in de tussentijd grotendeels al zijn opgelost.