Andries Heidema nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Unie van Bosgroepen

29 juni 2022

Per 1 juli 2022 wordt Andries Heidema de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de Unie van Bosgroepen. Hij volgt Jan Jaap de Graeff op, die de Raad van Toezicht sinds januari 2016 leidde. Andries Heidema (ir. A.P. Heidema) is Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. De Bosgroepen zijn vereerd dat hij het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van de Unie op zich wil nemen naast zijn functie als Commissaris van de Koning.

Achtergrond Andries Heidema

Andries Heidema is sinds juli 2018 Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. Daarvoor was hij langere tijd bestuurlijk actief, onder meer als burgemeester van Deventer, van gemeente Neder-Betuwe en als wethouder van de gemeente Zoetermeer.
Andere functies/nevenactiviteiten die de heer Heidema heeft vervuld zijn: voorzitter Vereniging Stadswerk, voorzitter Regio Stedendriehoek, lid van de Deltacommissie nieuwe stijl en voorzitter VNG-commissie Ruimte en Wonen. Andries Heidema heeft zijn opleiding afgerond als landbouwkundig ingenieur in Wageningen.


“De Bosgroepen hebben als coöperatieve verenigingen van en voor eigenaren van bos- en natuurterreinen een heel belangrijke maatschappelijke betekenis”, merkt Heidema op. “Zeker in deze tijd met veel  complexe ontwikkelingen is het van groot belang dat de leden met raad en daad terzijde worden gestaan door hun eigen vakmensen om ze te adviseren en ontzorgen. Daar draag ik als nieuwe voorzitter van de Unie graag mijn steentje aan bij.”

Afscheid Jan Jaap de Graeff

Met het aanstellen van Andries Heidema nemen we ook afscheid van Jan Jaap de Graeff. De afgelopen zes en een half jaar is hij een enorme steun geweest bij de doorontwikkeling van de Unie van Bosgroepen. Met zijn brede netwerk in de groene wereld heeft hij de verbinding en samenwerking intern en met andere partijen bestendigt. We zijn hem enorm dankbaar voor zijn inzet.

Over de Bosgroepen

De Bosgroepen zijn onafhankelijke coöperatieve verenigingen van en voor eigenaren van bos- en natuurterreinen. We adviseren en ondersteunen leden bij het duurzaam ontwikkelen, beheren en in stand houden van bos en natuur. Er zijn meer dan 1.700 leden aangesloten bij de drie regionale Bosgroepen; onder andere particulieren, stichtingen, natuurbeschermingsorganisaties, waterleidingmaatschappijen en gemeenten. Samen hebben deze leden ruim 500.000 hectare bos en natuur.
De Unie van Bosgroepen is de overkoepelende organisatie van de Bosgroepen. De Unie heeft als doel het bevorderen van de samenwerking van de aangesloten Bosgroepen op landelijk niveau en het behartigen van hun belangen. Ook coördineert de Unie onder andere subsidieaanvragen (SNL) en groepscertificering zoals FSC.

labels: , , , ,

gerelateerd