Veldwerkplaats: Meer fauna in het natuurbeheer

Datum/Tijd
1 okt 2019
Hele dag

Locatie
Locatie volgt


De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) organiseert diverse Veldwerkplaatsen waaronder ‘Meer fauna in het natuurbeheer’ (op 1 oktober 2019) met een bijdrage van onze ecoloog Jaap Bouwman.
“Op de Veldwerkplaats kijken we naar de binding van soorten met het landschap – denk aan het belang van mozaïeken en gradiënten, dynamische processen en kleine landschapselementen. Daarnaast is de kwaliteit en beschikbaarheid van voedsel erg belangrijk, beïnvloed door verzuring en vermesting, maar ook als onbedoeld neveneffect van herstelmaatregelen.” Ook wordt de brochure ‘Meer fauna in het natuurbeheer’ gepresenteerd.
De Veldwerkplaats vindt plaats op de Veluwe, de exacte locatie volgt.
Meer informatie en aanmelden via de website van de VBNE.

Er zijn kosten verbonden aan de veldwerkplaats; 95 euro (ex. BTW) voordeeltarief, 295 euro (ex. BTW) standaardtarief.
De veldwerkplaatsen zijn inclusief lunch.

Agenda Veldwerkplaatsen

De volledige agenda met veldwerkplaatsen vindt u hier op de website van de VBNE.