terug
Rozephoeve

Bosgroep Zuid Nederland nodigt u hierbij van harte uit voor de regiobijeenkomst op donderdag 26 oktober 2023 bij: Restaurant Net Iets Anders, Scheibaan 5C 5062 TM Oisterwijk.

Landgoed Rozephoeve is een landgoed waar alle aspecten van natuurbeheer bij landgoederen aan bod komen. Naast landbouwgronden heeft het landgoed mooie droge bosgebieden, beekbegeleidende bossen en hooilanden, droge heide en enkele goed ontwikkelde vennen. Het landgoed ligt in en tegen Natura 2000-gebied, wat de nodige kansen en uitdagingen met zich meebrengt. Tijdens de regiobijeenkomst tonen we hoe Landgoed Rozephoeve omgaat met deze kansen en uitdagingen. Daarbij komen aspecten als samengaan van houtproductie en natuurontwikkeling, hydrologisch herstel van beekdalen en wijziging van grondgebruik van het landgoed en pachtgronden aan bod.
Tijdens de regiobijeenkomst zullen wij een toelichting geven op stappen die tot nu toe genomen zijn door het landgoed. Ook zullen we een gezamenlijk veldbezoek brengen aan de bossen en het beekdal van het landgoed. Het belooft een interessante middag te worden.

Programma
12.00 uur: Inloop met koffie, thee en broodjes
13:00 uur: Welkomstwoord en presentatie
14.00 uur: Veldbezoek Landgoed Rozephoeve
16.00 uur: Afsluiting met hapje en drankje
Denkt u aan gepaste kleding en schoeisel en eventueel een paraplu, mocht het weer ons niet gunstig gezind zijn? Na afloop is een goede tekencheck ook erg belangrijk!

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze regiobijeenkomst door een mail te sturen naar mevr. C. Albers c.albers@bosgroepen.nl onder vermelding van 'regiobijeenkomst 26 oktober 2023'. Geeft u naast uw naam ook even door met hoeveel personen u komt en of u gebruik wilt maken van de lunch?
U kunt in uw mail aangeven of er speciale dieetwensen zijn.
Aanmelden kan tot en met vrijdag 20 oktober. Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,
Arno Neijts,
Directeur

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Celesta Albers via tel. 040-2066360 of c.albers@bosgroepen.nl.