Symposium Omgaan met invasieve exoten in het terreinbeheer

Datum/Tijd
8 feb 2018
09:30 - 16:00

Locatie
De Schakel, Nijkerk


Exoten die zich ontwikkelen tot invasieve exoten kunnen een negatieve impact hebben op de biodiversiteit, de economie, de dier- en volksgezondheid en de openbare veiligheid. In toenemende mate krijgen beheerders van natuurterreinen te maken met het probleem van invasieve exoten. Denk aan plantensoorten als watercrassula , Japanse duizendknoop en reuzenbalsemien en faunasoorten als de zonnebaars. Invasieve exoten kunnen het moeilijker maken natuurdoelen te bereiken en maken het beheer lastiger en duurder. Bovendien vraagt ook het (Europese) beleid om in te grijpen.

De Bosgroepen organiseren samen met andere terreinbeheerders (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LandschappenNL en FPG) het symposium ‘Omgaan met invasieve exoten in het terreinbeheer’. VBNE financiert het symposium.

Het symposium heeft een praktische insteek en zal door middel van presentatie- en discussierondes met ervaringsdeskundigen nieuwe inzichten geven in maatregelen die wel en niet werken voor verschillende invasieve exoten.

 

Aanmelden kan via het online formulier >