Regionale bijeenkomst Salland en Twente

Datum/Tijd
22 feb 2018
13:00 - 16:30

Locatie
Restaurant De Lemelerberg


Bosgroep Noord-Oost Nederland nodigt leden van harte uit voor de regionale bijeenkomst Salland en Twente op 22 februari a.s. in Restaurant De Lemelerberg, Lemele. Op deze dag gaan we in op de gevolgen van houtoogst op nutriëntenvoorraden in bossen op droge zandgronden.

Het programma is als volgt:

13:00 uur – Ontvangst met koffie/thee
13:15 uur – Ch. Bijleveld, voorzitter RvT Bosgroep NON – Openingswoord en welkom
13:20 uur – B. van der Moolen, Directeur Bosgroep NON – Toelichting op het programma
13:30 uur – Prof. Dr. W. de Vries, WUR – Houtoogst in relatie tot nutriëntenvoorraden in bossen op droge zandgronden
14:30 uur – Korte koffie/theepauze
14:50 uur – E. Sonder en M. Jansen, Regiobeheerders Twente en Salland, Bosgroep NON
Inleiding op het uitstapje naar buiten
15:00 uur – Naar buiten!
16:30 uur – Afronding van de middag en afsluiting met hapje drankje

Het aantal plaatsen is beperkt. Wilt u deelnemen, meld u zich dan aan via 0523 -654590 of via noordoostnederland@bosgroepen.nl