Bijeenkomst Klimaatslim bos- en natuurbeheer (VBNE)

Datum/Tijd
26 jun 2019
09:00 - 11:15

Locatie
(Unie van) Bosgroepen


Op woensdag 26 juni organiseert de VBNE, met medewerking van Probos, de Bosgroepen en WUR, een bijeenkomst over *Klimaatslim bos- en natuurbeheer*. Er is al een aantal concrete handvatten uitgewerkt voor het uitvoeren van klimaatslimme bos- en natuurbeheermaatregelen, die zijn ondergebracht in een gereedschapskist. Naast toelichting op de gereedschapskist is er meer informatie over het klimaatbestendige bos, waarbij niet alleen koolstofvastlegging belangrijk is, maar ook de weerbaarheid tegen droogte, ziekte en plagen. Aanmelden kan via de VBNE-website!
Locatie: Ede, Horapark 7 (kantoor Bosgroepen).

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en aanmelden via de website van de VBNE.