ALV Midden Nederland

Datum/Tijd
14 jun 2017
15:00 - 20:30


Let op: nieuwe datum!

De ALV vindt plaats in Vierhouten. Voorafgaand aan de ALV kunt u het middagprogramma volgen met een presentatie over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op de Veluwe door Martin Bons, provincie Gelderland. Daarna volgt een excursie op de Vierhoutense Heide waar de Bosgroep met een Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) een heidecorridor heeft gerealiseerd.

Aanmelden kan tot uiterlijk 31 maart via l.vangeest@bosgroepen.nl. U krijgt na aanmelding de stukken toegezonden. Geeft u bij aanmelden aan welke programma-onderdelen u bij wilt wonen.

Programma

15.00 uur: Ontvangste met koffie en thee
15.30 uur: Presentatie PAS Veluwe (door Martin Bons, provincie Gelderland)
15.45 uur: Excursie Vierhoutense heide
17.00 uur: Aperitief
17.30 uur: Broodmaaltijd
18.30 uur: Algemene Ledenvergadering
20.30 uur: Afsluitende borrel