terug
bosgroepen excursie zand

De raad van toezicht en de directie van Bosgroep Zuid Nederland nodigen u hierbij van harte uit voor de 47e algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats op donderdag 29 juni a.s. om 13.00 uur. We zijn deze ALV te gast bij de gemeente Sint-Michielsgestel. We ontvangen u graag bij: De Hooghei, Hooghei 71, 5258 SX Berlicum.

De gemeente is eigenaar van het natuur- en recreatiegebied Engelenstede. Samen met de gemeente willen wij u graag dit mooie en afwisselende gebied laten zien. Het inhoudelijke thema van deze middag is revitalisatie van de bosgroeiplaatsen op de hogere zandgronden.

Programma

  • 12:00 uur: Zaal open (broodjes aanwezig)
  • 13:00 uur: Aanvang ALV

Deel I: algemene ledenvergadering (13:00-14:00)
Voorlopige agenda
1. Welkomstwoord
2. Opening, mededelingen en algemene ontwikkelingen
3. Jaarcijfers 2022 Bosgroep Zuid NL
4. Notulen 46e ALV (8 december 2022)
5. (her) benoemen van RvT leden
6. Rondvraag en afsluiting ALV

Deel II: nieuws uit de regio's (14:00-14:15 uur)

Deel III: inleiding thema ‘revitalisatie van bosgroeiplaatsen’ (14:15-14:45 uur)
De bossen in ons land staan onder druk door verzuring, vermesting, verdroging, ziekten en plagen. Een groot deel van de problemen wordt door externe factoren veroorzaakt. Maar we kunnen zelf ook iets doen. Deze middag lichten we de mogelijkheden toe, van diagnose naar uitvoeringsmaatregelen op het vlak van hydrologie, inbrengen van rijkstrooiselsoorten en het toepassen van bufferende stoffen.

Deel IV: rondwandeling natuurgebied Engelenstede (15:15-16:30 uur)
Engelenstede is een ca. 80 hectare groot gebied ten noorden van Berlicum en ten oosten van ’s-Hertogenbosch. Oorspronkelijk was het een moerassig heidegebied met vennen. In het begin van de twintigste eeuw is het gebied ontgonnen en werd vooral grove den aangeplant ten behoeve van de Limburgse mijnen. In de Tweede Wereldoorlog is het bos op grote schaal geveld en daarna weer herplant.
Vanaf de jaren ’80 is het gebied heringericht als recreatief uitloopgebied. Om het bos aantrekkelijker te maken werden recreatieve paden, ligweiden en vijvers aangelegd. Als compensatie voor de aanleg van de ligweiden en vijvers is het gebied in oppervlakte uitgebreid door de aanleg van nieuw bos op landbouwgronden.
Tegenwoordig vervult het gebied nog steeds een rol als recreatief uitloopgebied, maar is de ontwikkeling van natuurwaarden ook steeds belangrijker geworden. Een deel van de ligweiden is ontwikkeld naar vochtige en droge heideterreinen.
Tijdens de rondwandeling willen we u graag dit afwisselende gebied laten zien.
In Engelenstede loopt ook een bosrevitaliseringsproject. Tijdens de excursie willen we u graag laten zien hoe zo’n project in de praktijk wordt uitgevoerd.

Deel V: afsluiting (16:30uur)
Afsluiting en gezellig napraten met een hapje en een drankje.

Aanmelden kan tot 23 juni a.s.

Graag verwelkomen wij u 29 juni op de ALV. Om u aan te melden voor de ALV stuurt u een e-mail naar Celesta: c.albers@bosgroepen.nl o.v.v. '47e ALV' met de volgende informatie: uw naam en het aantal personen en of u gebruik wil maken van de lunch. Indien er bijzondere dieetwensen zijn, horen we dat graag.
Denkt u aan gepaste kleding, schoeisel en regenkleding of paraplu?

Wij kijken ernaar uit om u 29 juni tijdens deze 47e ALV te ontmoeten.
Namens de raad van toezicht en de directie van Bosgroep Zuid Nederland,

Dhr. R. Palmen
Voorzitter Raad van Toezicht

Dhr. A.J. Neijts
Directeur

De stukken (Jaarcijfers 2022 en notulen voorgaande ALV) vindt u via de links in het programma, hierboven. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Celesta Albers via tel. 040-2066360 of c.albers@bosgroepen.nl.