Actualisatie FSC-beheerplannen

19 maart 2021

Tijdens de laatste audit van Control Union bleek jammer genoeg dat er nog veel beheerplannen niet voldoen aan de gestelde eisen vanuit de FSC-standaard. Zoals u zich wellicht kunt herinneren, hebben we hier vanuit de FSC-groep de afgelopen jaren herhaaldelijk aandacht aan besteed. Toch blijkt dat ongeveer 50% van de beheerplannen nog altijd niet voldoet aan deze laatste eisen.

Zoals ook in eerdere trainingen en voorlichtingssessies is aangegeven, is het niet in alle gevallen nodig een nog lopend beheerplan helemaal opnieuw te maken. U kunt meestal volstaan met het aanleveren van een aanvulling. Voor de volledigheid treft u hier een checklist aan waaraan de beheerplannen minimaal MOETEN voldoen.

Uitstel actualiseren beheerplannen tot 1 juni 2021

In eerste instantie moesten alle beheerplannen op 1 juni 2020 voldoen aan de nieuwe standaard. Hiervoor is vanwege Corona uitstel gegeven tot 31-12-2020. Nu krijgen wij voor een laatste maal uitstel tot 1 juni 2021. De leden die het beheerplan dan nog niet hebben aangepast aan de eisen van de nieuwe standaard, zullen helaas tijdelijk geschorst moeten worden. Dit om te voorkomen dat de groep haar certificaat kwijtraakt. Mocht u twijfelen of uw beheerplan wel of niet voldoet, aarzel dan niet om uw contactpersoon bij de Bosgroepen om advies te vragen.

In de komende FSC training zullen we ook (nogmaals) uitgebreid op dit onderwerp, het beheerplan, ingaan.

labels:

gerelateerd