Abonnement Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

8 december 2016

Sinds dit jaar hebben de Bosgroepen een abonnement op de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). In deze databank staan verspreidingsdata van flora en fauna (planten, vogels, zoogdieren, reptielen, amfibieën, vlinders, libellen et cetera). Deze waarnemingen zijn verzameld door vrijwilligers, maar ook door bijvoorbeeld bureaus of door de Bosgroepen. Dit jaar is het aantal waarnemingen in deze databank de 100 miljoen gepasseerd. Een schat aan informatie dus.

Aanvulling op eigen inventarisatie

De Bosgroep kan deze data voor u gebruiken voor bijvoorbeeld beheervraagstukken, uitvoering van werkzaamheden, achtergrondinformatie voor karteringen in het kader van SNL en quickscans voor de Flora- en faunawet (Wet Natuurbescherming). Deze informatie kan een aanvulling zijn op de eigen inventarisatie en daarmee zorgen voor een betere onderbouwing. In sommige gevallen kan het ook voldoende informatie geven zodat een eigen inventarisatie niet meer nodig is. Daarmee worden kosten voor u bespaard. Verder kunnen handige overzichten worden gemaakt, zoals hoe compleet de onderzoeksgegevens zijn per soortgroep voor uw terrein, een kansenkaart voor het voorkomen van een soort of een overzicht van alle wettelijk beschermde soorten.

Beperkingen: alleen intern gebruik

Helaas is het wel zo dat wij kaarten met verspreidingsgegevens alleen mogen gebruiken voor interne toepassing. We mogen de exacte locaties niet letterlijk opnemen in rapporten of op andere manieren verspreiden. We mogen dus niet even een kaartje voor u uitdraaien met alle vogelsoorten in uw terrein. Wel mogen we die gegevens bewerkt verspreiden, dus bijvoorbeeld als soortenlijst, of samengevoegd op een kaart tot een schaalniveau van tenminste 1 km2.

Het voorkomen van de Eikenpage in het Westduinpark in Den Haag in de laatste 5 jaar: punten uit de NDFF samengevoegd tot 1 cirkel

Zo hebben we dit jaar voor het Goois Natuurreservaat als onderdeel voor een beheeradvies van hun heideterreinen met behulp van de NDFF een overzicht gemaakt van alle bijzondere soorten (Rode Lijstsoorten) per heideterrein. Dat geeft in één oogopslag het belang van deze terreinen aan voor de biodiversiteit.

Verzamelen: alleen op openbaar terrein

U vraagt zich misschien af hoe het kan dat ook van uw terrein wellicht gegevens in deze databank staan, terwijl u nooit opdracht hebt gegeven voor een inventarisatie. Ter geruststelling: in principe zijn alle gegevens ofwel verzameld vanaf openbaar toegankelijke wegen en paden, ofwel na toestemming van de eigenaar om het gebied te betreden. Wanneer u echt niet wilt dat gegevens zichtbaar zijn is het mogelijk om de eigenaar van de data te vragen om afscherming van de gegevens.

Als u heel nieuwsgierig bent geworden en toch graag meer wilt weten over uw eigen terrein is tegen betaling ook een eenmalige levering van verspreidingsgegevens mogelijk. Neemt u daarvoor contact op met de Bosgroep.

 

labels: , ,

gerelateerd