Aanvragen koolstofcertificaten voor bosprojecten nu mogelijk

10 juni 2021

Met klimaatfinanciering een bijdrage leveren aan klimaatslim bosbeheer en bosuitbreiding

Vanaf deze maand is het mogelijk om bij de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) koolstofcertificaten aan te vragen voor projecten waarin met bos en bomen CO2 wordt vastgelegd. Partijen die CO2-uitstoot willen compenseren, kunnen via de aankoop van koolstofcertifcaten een financiële bijdrage leveren aan aanplant van nieuw bos, klimaatslim beheer van bestaand bos en bomenaanplant in bijvoorbeeld agroforestry-systemen. De Stichting Nationale Koolstofmarkt draagt zorg voor een onafhankelijke borging van de uitgifte van de certificaten en controle op de koolstofvastlegging in de projecten.

Klimaatslim beheer van bos betekent een impuls geven aan de veerkracht en de groei van het bos, door aanplant van jonge bomen en beheer daarvan. Met die groei-impuls legt het bos ook meer CO2 vast dan voorheen. De Bosgroepen hebben het initiatief genomen om de methodiek voor de uitgifte van koolstofcertificaten uit klimaatslim bosbeheer op te zetten; Stichting Probos en Face the Future hebben de methodiek uitgewerkt. Parallel aan dit traject is ook een methodiek uitgewerkt voor koolstofcertificaten uit nieuw bos en de aanplant van bomen buiten bosverband, bijvoorbeeld in agrobosbouw.

labels: , ,

gerelateerd