Bereikbaarheid tijdens corona-maatregelen

27 maart 2020

Door de preventieve maatregelen rond het COVID-19 virus, zijn ook bij de Bosgroepen maatregelen getroffen. Zo zijn onze medewerkers wel aan het werk (veelal buiten), maar worden kantoorwerkzaamheden grotendeels thuis uitgevoerd. Daarom verzoeken we u vriendelijk om onze collega’s van de kantoren in Ede en Witharen zoveel mogelijk rechtstreeks te benaderen via e-mail of mobiel. En uiteraard is het ook mogelijk om via verschillende online vergadertools met elkaar te spreken.

Contact

Neem vooral rechtstreeks telefonisch (of via e-mail) contact op met uw regiobeheerder/regiomanager of contactpersoon bij de Bosgroepen wanneer u iemand wilt bereiken. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het algemene e-mailadres van uw Bosgroep:

Online vergadertools

Ook onze medewerkers maken gebruik van online vergadertools zoals Skype en Zoom. Schroom daarom niet om een digitale afspraak te maken voor het doornemen van een project of het bespreken van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.

Het buitenwerk gaat vooralsnog gewoon door, uiteraard met respect voor de huidige maatregelen.

Wij hopen op uw begrip en wensen u veel gezondheid toe.

 

labels: ,