Aangepast Kwaliteitshandboek Natuurbeheer SNL goedgekeurd

10 juli 2018

Ons recent aangepaste Kwaliteitshandboek Natuurbeheer is eind juni goedgekeurd door de Stichting Certificering SNL. Dat betekent dat we onze SNL-zaken als gecertificeerd natuurbeheerder goed op orde hebben. In september 2018 krijgt de Unie van Bosgroepen weer een SNL-audit, waarbij kritisch wordt gekeken naar de manier waarop wij het groepscertificaat beheren en uitvoering geven aan de subsidievoorschriften.

Gecertificeerd natuurbeheerder

De Bosgroepen zijn gecertificeerd natuurbeheerder; een collectief met een groepscertificaat en een eigen Kwaliteitshandboek. Als gecertificeerde natuurbeheerder hebben we het vertrouwen van de overheid en kunnen we als Bosgroepen eenvoudiger subsidie aanvragen.
Bij een groepscertificaat ziet de gecertificeerde organisatie erop toe dat de beheerders die onder het certificaat vallen, het afgesproken beheer uitvoeren. Door de jarenlange ervaring met collectieve aanvragen hebben de Bosgroepen korte lijnen met de provincies waardoor knelpunten eenvoudiger opgelost worden.

Groepscertificaat

Bent u lid van de Bosgroep en laat u uw SNL-beheersubsidie door ons verzorgen, dan is uw aanvraag gratis en automatisch gecertificeerd. Een individueel certificaat is dus niet nodig. Uiteraard zijn er voorwaarden verbonden aan de SNL-subsidie en bent u als eigenaar verantwoordelijk voor de instandhouding en de juiste openstelling van het beheerde natuurtype. De Bosgroepen voeren regelmatig veldcontroles uit bij de SNL-leden om hierop toe te zien.

Meer informatie

Meer informatie over SNL vindt u op: www.bosgroepen.nl/snl.
Hier vindt u binnenkort ook een rubriek ‘Veelgestelde vragen en antwoorden SNL’.

 

labels: , , ,

gerelateerd