Voor 279 Bosgroepleden aanvragen subsidies Natuur en Landschap (SNL) ingediend

18 december 2020

In de periode vanaf 15 november tot het einde van het jaar kunnen bij provincies nieuwe aanvragen subsidies Natuur en Landschap (SNL) worden ingediend. Dit jaar hebben de Bosgroepen aanvragen ingediend voor 279 van hun leden, verspreid over alle Bosgroepen en bijna alle provincies. Daar zitten ook nieuwe leden bij, die vanwege de transitie kleine beheerders voor het collectief van de Bosgroepen hebben gekozen. Alle aanvragen zijn afgestemd met de leden/eigenaren en met zorg voorbereid. Naast subsidie voor beheer van natuur en landschapselementen kan men ook subsidie krijgen voor voorzieningen, en in een groot aantal provincies ook voor toezicht.

In totaal is er binnen alle aanvragen SNL 2021 voor ruim 4,5 miljoen euro aan subsidie aangevraagd.
Jarno Pons, medewerker subsidies bij de Unie: “Ook dit jaar verliep het weer gesmeerd, ondanks het feit dat we helaas nog steeds met verschillende aanvraagformulieren en wijzen van indiening te maken hebben.” Mirjam Broekmeijer, projectmanager SNL, voegt toe: “De aanvragen waren goed voorbereid door de SNL-teams bij de drie Bosgroepen. Nu hopen we dat de provincies snel kunnen beschikken op onze aanvragen. Formeel moet dat binnen 13 weken. Het is natuurlijk fijn als we onze leden zo snel mogelijk kunnen laten weten dat hun aanvraag goedgekeurd is.”

Vanaf 1 januari 2021 staan de leden uit de aanvragen aan de lat om het aanwezige beheertype op hun terrein in stand te houden. Als hulpmiddel hebben de Bosgroepen hiervoor Beheerrichtlijnen ontwikkeld. En waar nodig geven de Bosgroepen graag advies over een goed beheer. Via veldcontroles wordt steekproefsgewijs door de Bosgroepen gekeken of eigenaren aan alle subsidieverplichtingen voldoen. Nicole Olland: “De leden van de Bosgroepen hebben veel terreinen binnen het Natuurnetwerk Nederland. Hiermee laten we zien dat particulier natuurbeheer bijdraagt aan de kwaliteit van de Nederlandse natuur.”

labels: , ,

gerelateerd