Bron- en beekherstel in Twente bijna klaar

21 december 2015

De Bosgroepen werken samen met Ecogroen aan het herstel van de bronnen en beken op de stuwwallen van Ootmarsum en Oldenzaal. Dat doen we in opdracht van waterschap Vechtstromen voor het Water Collectief Twente, dat uit 11 kleinere projecten aan beken en bronnen in Noordoost Twente bestaat. Na twee jaar van intensieve voorbereiding ronden we deze winter de herinrichting van de laatste drie bron- en beekherstelprojecten af.

Verdroging een probleem

Noordoost-Twente heeft een hoge ligging en is daardoor meer dan lager gelegen gebieden gevoelig voor verdroging. Bovendien zijn veel bronnen en bovenlopen van beken de laatste decennia voor landbouwkundig gebruik dichtgeschoven, gedraineerd, gekanaliseerd of vervuild. Door bronnen en beken in oude glorie te herstellen, wordt de hydrologische situatie voor natuur en mens verbeterd. De Bosgroepen hebben voor elk herstelproject een ecohydrologische analyse gemaakt van het beekdalsysteem. Met zo’n analyse kan een ontwerp gemaakt worden voor een meer natuurlijke en toekomstbestendige beekloop. Ecogroen heeft vervolgens de detailuitwerking en de uitvoering op zich genomen.

Beekdalgebonden soorten profiteren

De herstelmaatregelen bestaan hoofdzakelijk uit het verontdiepen van het oppervlaktewatersysteem en soms het verleggen van de beek naar haar oorspronkelijke profiel. Daarbij ontstaat ruimte voor retentie om piekafvoeren en erosie verder benedenstrooms te voorkomen. Dit wordt gecombineerd met het vinden van oplossingen voor obstakels in het landbouwkundige gebruik in en rondom de gebieden. De grondwaterstanden in de beekdalen stijgen, waardoor de beekdalgebonden vegetatie zich weer ontwikkelt. Verschillende zeldzame plantensoorten zoals als de Parnassia, Paarbladig Goudveil en Bronkruid profiteren hiervan. Bovendien blijft het water nu langer voorradig in Noordoost Twente en is het gebied beter voorbereid op periodes van droogte en watertekort.

Recreatie en beleving

In de diverse projecten werd ook het herstel van het historische, kleinschalige landschap meegenomen en werden recreatieve voorzieningen voor natuur- en landschapsbeleving aangebracht. meegenomen. Op meerdere plekken werden duikers vervangen door voordes, waardoor het water weer zichtbaar wegen en paden passeert. Wandelaars, fietsers, natuurliefhebbers en rustzoekers kunnen nu nog meer genieten van het prachtige Noordoost Twente.

Water Collectief Twente

Water Collectief Twente (van provincie Overijssel) ging in 2013 van start. Het is een vervolg op de succesvolle projectenreeks ‘Terug naar de Bron’, waarin van 2006 tot en met 2012 gewerkt werd aan herstel van bronnen en bovenlopen. In totaal hebben Ecogroen en de Bosgroepen in opdracht van het waterschap vanaf 2013 tot en met 2015 gewerkt aan 11 verschillende deelprojecten. Met de oplevering van de deelprojecten ‘Bovenloop Springendalse beek’, ‘Watermaatregelen Landgoed Singraven’ en ‘Bovenloop Poelbeek’ wordt Water Collectief Twente komende winter succesvol afgesloten. Op bestuurlijk niveau is de samenwerking op maandag 7 december met een gezamenlijke terugblik op de resultaten afgesloten.

 

Beeld: Ecogroen

labels: , , ,

gerelateerd