11e Beheerdersdag biedt gevarieerd programma

5 september 2019

Het programma van de 11e Beheerdersdag (27 september 2019) staat online! Er is weer een heel gevarieerd programma samengesteld. De thema’s klimaat en landbouw komen uitgebreid aan bod, maar natuurlijk is er meer.

Ruim dertig verschillende presentaties, workshops en excursies: wat kunt u verwachten? Een greep uit het aanbod:

  • Wat zijn de effecten van de droogte op de natuur en onze bossen? Met ervaringen uit Nederland én Vlaanderen.
  • In Noord-Holland experimenteert het Innovatieprogramma Veen met het vernatten van veenweidebodems: tegen bodemdaling en CO2-uitstoot, voor natuur en behoud van landbouw. Roel van Gerwen (Landschap Noord-Holland) vertelt erover.
  • Wat kunnen landgeiten voor natuurbeheer betekenen en wat hebben ze nodig? Jaap Mekel (Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten) doet het uit de doeken.
  • Afvaldumping, wildcrossen en stroperij zijn in het Brabantse buitengebied aan de orde van de dag. Erik de Jonge (Brabants Landschap) deelt zijn ervaringen over wat wel en wat niet werkt.
  • Deze zomer is een eerste proef uitgerold met automatische herkenning van insecten. Theo Zeegers (EIS) en Eelke Jongejans (Radboud Universiteit) vertellen erover.
  • Welke kansen biedt beheer met drones? Praktijkervaringen uit een fieldlab Krimpenerwaard met beheer van boerenlandvogels.
  • De beslisboom Amerikaanse vogelkers: onder andere een veranderende kijk op het functioneren van deze boomsoort in bosecosystemen, de hoge bestrijdingskosten en de onuitroeibaarheid gaven aanleiding voor deze beslisboom voor beheerders van de hand van Jan den Ouden (WUR) en Bart Nyssen & Gerard Koopmans (Bosgroepen).

Het volledige programma vindt u op beheerdersdag.nl/programma
Tickets koopt u via beheerdersdag.nl/aanmelden/

labels:

gerelateerd