SKNL

Via de regeling SKNL (Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap) kunnen eigenaren subsidie krijgen voor diverse maatregelen voor natuurbeheer. Er zijn twee soorten subsidies: Investeringssubsidie en Subsidie functieverandering. De Bosgroepen verzorgen beide soorten subsidies voor leden en bundelen deze aanvragen per provincie in een lump sum overeenkomst.

Investeringssubsidie

Investeringssubsidie is mogelijk voor de volgende maatregelen:

  • Realiseren van een natuurbeheertype of landschapstype op voormalige landbouwgrond;
  • Verhogen van de natuurkwaliteit van het bestaande beheertype of landschapstype;
  • Omzetten van een natuurterrein van het bestaande beheertype naar een ander beheertype.
  • De ambitiekaart uit het natuurbeheerplan geeft aan waar dit mogelijk is en wat het te realiseren beheertype is.
  • Investeringssubsidie wordt verstrekt voor:
  • Opstellen van het investeringsplan (inclusief hydrologisch en archeologisch vooronderzoek);
  • Uitvoeren van in het investeringsplan genoemde en goedgekeurde maatregelen.

 

Subsidie functieverandering

Subsidie functieverandering wordt verstrekt aan eigenaren van landbouwgrond voor de waardedaling van grond ten gevolge van de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein. De subsidie functieverandering bedraagt maximaal 85% van de door DLG getaxeerde waarde van de landbouwgrond. De functieverandering van de grond wordt vastgelegd in een kwalitatieve verplichting. Het is verplicht om bij de aanvraag voor functieverandering een realisatieplan bij te voegen, tenzij er gelijktijdig een investeringssubsidie wordt aangevraagd.

Subsidie-aanvragen voor de SKNL kunnen het hele jaar door worden ingediend. De provincie maakt elk jaar in het Openstellingsbesluit bekend hoeveel geld er beschikbaar is voor deze projectsubsidies. Er kunnen aanvragen worden ingediend totdat het subsidieplafond is bereikt.

labels: , , ,