Natuurschoonwet

Eigenaren, vruchtgebruikers en erfpachters van landgoederen en natuurterreinen komen in aanmerking voor rangschikking onder de Natuurschoonwet (NSW). De Bosgroep kan voor u deze rangschikking verzorgen. Door het bezit onder de NSW te rangschikken komt de eigenaar in aanmerking voor verschillende fiscale voordelen.

Wat kan de Bosgroep voor u betekenen?
De Bosgroep is al jarenlang deskundig in beheer en inrichting van landgoederen, bossen en natuurterreinen. Hierdoor is de Bosgroep in staat om creatief met u mee te denken bij een NSW-aanvraag. Zij biedt hierbij graag haar ervaring en kennis van procedures en uitvoering aan. landhuis

Geheel naar uw wens ondersteunen wij u bij de volgende onderdelen in een Natuurschoonwet-aanvraag:

  • Verzorgen van het vereiste kaartmateriaal met daarop de terreinindeling en de mate van openstelling.
  • Invullen van de aanvraagformulieren.
  • Aanleveren kadastrale gegevens.
  • Maken van foto’s van de opstallen.
  • Beschrijving historie van het landgoed.
  • Opstellen van een beplantingsplan.

 

Neem voor meer informatie contact op met de Bosgroep in uw regio.

Waaraan moet een landgoed voldoen?
Rangschikking van eigendom kan wanneer wordt voldaan aan de daarvoor geldende voorwaarden. Op de pagina van RvO vindt u de voorwaarden, formulieren en brochures van de Natuurschoonwet. Als het terrein de status opengesteld heeft dient dit met bebording te worden aangegeven. Om gerangschikt te worden onder de NSW hoeft het terrein niet opengesteld te zijn voor publiek. Niet opengestelde landgoederen krijgen minder fiscale voordelen.

labels: , ,