Subsidies & Beleid

SNL: opengesteld terrein

De Bosgroepen kennen de weg in het land van regels en voorschriften van de overheid. Wij kunnen u adviseren over wetten, regels en subsidies en de administratieve rompslomp van een subsidieaanvraag of een vergunningaanvraag voor u verminderen.

Subsidies
Er zijn diverse subsidiemogelijkheden om de aanleg en het beheer van landgoederen, bossen en natuurterreinen te ondersteunen. De subsidies zijn op verschillende niveaus aan te vragen: provinciaal, landelijk of Europees. Om met succes aanvragen in te dienen, is het nodig om goed op de hoogte te zijn van de subsidieregelingen. De Bosgroepen treden regelmatig op als intermediair of als indiener van een zogeheten verzamelaanvraag (een gebundelde subsidieaanvraag). Daarbij is het een voordeel dat subsidieverstrekkers met één partij (de Bosgroepen) te maken hebben in plaats van met individuele terreineigenaren.

De Bosgroepen:

  • Zijn op de hoogte van geldende wet- en regelgeving en kunnen hierover adviseren;
  • Weten welke subsidieregelingen er zijn voor bos en natuurterreinen;
  • Weten hoe de subsidies aangevraagd moeten worden;
  • Kennen de subsidievoorwaarden en weten hoe het werk moet worden uitgevoerd om hieraan te voldoen;
  • Zijn een serieus en toegankelijk aanspreekpunt voor de subsidieverstrekker

In het submenu leest u meer over SNL- en SKNL-subsidie. Maar ook met vragen over andere subsidies kunt u contact met ons opnemen.

Beleid
U kunt bij ons terecht met al uw vragen over beleid ten aanzien van bos en natuur. Of het nu gaat over de Flora & Fauna wet, NSW-rangschikking, de Boswet of uw zorgplicht, u bent bij ons aan het juiste adres voor advies op maat.