Nieuwsarchief

26 april 2017Boek over geschiedenis Twents landschap

Hoe leefden mensen vanaf de late middeleeuwen in Noordoost-Twente en wat betekende dat voor het landschap? Harm Smeenge ontcijferde drie historische markeboeken om een... (...)

21 april 2017Nieuwe gedragscode natuurbeheer gepubliceerd

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren heeft de nieuwe gedragscode natuurbeheer gepubliceerd. Met deze gedragscode kunt u reguliere werkzaamheden uitvoeren... (...)

22 maart 2017Met succes van landbouwgrond naar soortenrijke natuur

U moet Natura 2000-doelen halen of PAS-maatregelen nemen. Dus hebt u landbouwpercelen aangekocht. Maar dan blijkt de praktijk – natuur ontwikkelen – veel... (...)

8 maart 2017Onderzoek naar erosieproblematiek in Heerlijkheid Beek

Heerlijkheid Beek, ten oosten van Nijmegen, heeft veel last van erosie. In opdracht van eigenaar Geldersch Landschap en Kasteelen brengen de Unie van Bosgroepen en... (...)

27 februari 2017Rondhoutveiling: hout opnieuw meer waard

De Bosgroepen kijken terug op een zeer geslaagde Rondhoutveiling, 25 februari op het Helicon in Velp. De gemiddelde prijs lag opnieuw hoger dan vorig jaar.... (...)

21 februari 2017Vacature beleidsmedewerker (min. 32 uur)

Zet jij je tanden graag in beleidsvraagstukken, ben je communicatief sterk en heb je een passie voor bos en natuur? Dan ben jij de beleidsmedewerker die we zoeken! Een... (...)

21 februari 2017Bosgroepen in Regieteam Plein van de Beheerpraktijk

Sinds september hebben de Bosgroepen, als vertegenwoordiger van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), een plek in het Regieteam Plein van de Beheerpraktijk van de... (...)

20 februari 2017Bosgroepen dienen zienswijze Omgevingswet in

Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) heeft een voorstel gepubliceerd om de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet op te nemen. De Bosgroepen maken zich zorgen... (...)

20 februari 2017Positieve geluiden over verkopen hout met FSC-keurmerk

De Bosgroepen zetten een deel van het geproduceerde hout in sortimenten rechtstreeks af aan de grote houtverwerkers. In 2016 viel voor het eerst op dat de verwerkers in... (...)

16 februari 2017Voedselbos als nieuwe vorm van inkomsten?

Het concept ‘voedselbos’ is de laatste jaren in opkomst. Bosbouw wordt gecombineerd met landbouw in een duurzaam ecosysteem. Ecologie en economie gaan daarbij hand... (...)

8 februari 2017Vind uw kwaliteitshout op de 21e Nederlandse Rondhoutveiling

Bent u op zoek naar die ene bijzondere stam? U vindt hem 25 februari op de Nederlandse Rondhoutveiling. De Bosgroepen organiseren de veiling dit jaar voor de 21e... (...)

14 december 2016Kerstgroet

2016 was voor de Unie een bijzonder jaar, waarin we ons 25-jarig bestaan hebben gevierd. In die 25 jaar is de Unie gegroeid tot een stevige organisatie die de Bosgroepen... (...)

14 december 2016Bosgroepen schrijven themanummer De Levende Natuur over landschapsanalyses

De Unie van Bosgroepen heeft het novembernummer van De Levende Natuur gemaakt. Het themanummer staat helemaal in het teken van de landschapsecologische systeemanalyse... (...)

13 december 2016Vacature beleidsmedewerker

SNL, FSC, nieuwe natuurwetgeving: natuurbeleid verandert continu. Wij zijn op zoek naar een beleidsmedewerker (32 uur per week) die met deze thema’s proactief aan de... (...)

12 december 2016Alle SNL-aanvragen ingediend

Na een turbulent jaar vol nieuwe regels en afspraken hebben de Bosgroepen alle SNL-aanvragen ingediend bij de desbetreffende provincies. De SNL-medewerkers van de drie... (...)

12 december 2016Nieuwe natuurwet: wat moet u weten

Op 1 januari 2017 treedt de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Deze vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet . Voor... (...)

8 december 2016Abonnement Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

Sinds dit jaar hebben de Bosgroepen een abonnement op de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). In deze databank staan verspreidingsdata van flora en fauna (planten,... (...)

1 december 2016Bijdragen Bosgroepen op Sovon-dag goed ontvangen

Voor het eerst leverden de Bosgroepen een inhoudelijke bijdrage aan de Landelijk Dag van Sovon. De zalen zaten vol met een geboeid publiek. Wij lieten deze... (...)

14 november 2016Meld uw kwaliteitshout aan voor de 21e Rondhoutveiling

Hebt u opvallende stammen van bijzondere kwaliteit? Meld u aan voor de Nederlandse Rondhoutveiling op 25 februari 2017 in Arnhem. U krijgt een betere prijs voor uw hout... (...)

27 oktober 2016Bosgroepen ondertekenen overeenkomst voor meer en productiever bos

Meer bos en productiever bos: 19 partijen uit de bos- en houtsector willen daar samen werk van maken. Zij ondertekenden daarvoor op woensdag 26 oktober tijdens de... (...)

Pagina 1 van 71234... »