Tarieven

Uurtarieven per 1 januari 2017

De leden van de Bosgroep kunnen gebruik maken van alle diensten van de Bosgroep tegen het ledentarief.

Werkzaamheden in opdracht van leden (alle bedragen zijn exclusief BTW)*:
• Beheerassistent: € 65,00
• Regiobeheerder / projectmedewerker: € 80,00
• Projectleider / expertmedewerker: € 90,00
• Programmaleider / senior-expert: € 115,00
* Toeslag overhead en risico: 5%

Werkzaamheden voor niet-leden en derden (o.a. gesubsidieerde projecten):
• Beheerassistent: € 75,00
• Regiobeheerder / projectmedewerker: € 95,00
• Projectleider / expertmedewerker: € 105,00
• Programmaleider / senior-expert: € 130,00